Afronding bouw glasnetwerk

27 September zijn alle werkzaamheden buiten afgerond. We kunnen van start met de aanleg van de bedrijfsaansluitingen!