Onderhoud 27 juni 2015

Beste mijnheer/mevrouw,

Wij verbeteren regelmatig ons netwerk, dat doen wij zoveel mogelijk zonder dat u daar iets van merkt. Op dit ogenblik staat er een aanpassing gepland waardoor u even geen gebruik kunt maken van ons netwerk.

Het onderhoud staat gepland in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni van 00:00 tot en met 01:00. Gedurende het onderhoud zal de internetverbinding naar verwachting een kwartier uit de lucht zijn.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Boezemglas